Tagg: ekonomi

Geologiska förutsättningar avgörande för markarbeten

Nyheter

Ser man till hur det i dagsläget ser ut i Stockholm så kan man direkt se hur en kraftig bygg-bom just nu äger rum. Stockholm växer så att det knakar rent befolkningsmässigt och då alla dessa nya människor ska ha någonstans att bo, någonstans att gå i skola, någonstans att handla – ja, då krävs det också nya byggnader. Det som man kan se gällande alla nya byggnationer i Stockholm är att de geologiska förutsättningarna i området sätter prislappen.

Det handlar alltså om hur grunden och marken ser ut då varje byggnation i sig föregås av ett omfattande markarbete. Markarbeten och kostnaden för dessa avgörs i sin tur av hur marken ser ut. Om vi bryter ner detta i beståndsdelar så kan vi – för enkelhetens skull – säga att det handlar om att en familj ska bygga en villa i Stockholm; vi lämnar alltså byggen av modell större och ger istället exempel som de flesta kan relatera till. Denna familj i Stockholm har alltså här köpt en bit mark och man ska på denna bygga ett nyckelfärdigt hus.

Innan man kan placera och bygga upp detta hus så måste man ha en stabil grund att ställa det på – något som kräver ett omfattande markarbete. Det som skiljer marken där detta hus ska stå mot hur andra hus i områden har det är att just denna mark ligger på en bergsknalle – de andra ligger på plan mark. Denna ogynnsamma mark kommer att kosta mer pengar än vad markarbeten kostat för grannarna i området i Stockholm; här måste man nämligen spränga för att nå den jämna, platta nivå som är ett måste för hus.

De andra har haft mark som bestått av morän – något som är väldigt lätt att arbeta med och som därigenom medfört en lägre kostnad. Just sprängning vid markarbeten i Stockholm är heller inget ovanligt och det är heller ingen garanti att det – trots gynnsam mark till en början – inte kan komma att sprängas.

Svårt att förutse kostnaden på förhand

Vi kan här som ett exempel på detta säga att marken i Stockholm där detta nyckelfärdiga hus skulle resas haft en fast mark – pinnmo – och att företaget man anlitat för markarbetet kommit med en prisuppgift. Man börjar här att schakta (gräva) och efter några meter så upptäcker man en rejäl klippliknande sten; något som alltså måste sprängas bort till en högre kostnad. Något som inte är ovanligt; det är nämligen svårt att säga hur marken ser ut innan man verkligen påbörjat schaktningen i fråga. Det här huset i Stockholm kommer – på grund av sprängningen – att ha en högre kostnad för markarbetet än vad grannarna har haft.

De yttre faktorerna och de geologiska förutsättningarna spelar alltså en väldig avgörande roll i hur kostnaden för markarbeten i Stockholm – och i övriga Sverige – ser ut. Det här exemplet går också att applicera och använda även vid de större byggnationerna; ibland stöter man på problem under jord som man från början inte förutsett – något som i slutändan kan leda till ett mer omfattande arbete som i sin tur kostar mer pengar.

Ett bygge i Stockholm som inte håller den angivna budgeten kan alltså haft stora problem gällande de markarbeten som föregått jobbet; något som är – som vi sa – svårt att förutse.