Bostadsmarknaden i Stockholm. Hur ser den ut idag?

Nyheter

Om priserna på bostäder i Stockholm kommer att fortsätta uppåt eller om de nått sin topp för att sedan stagnera något är svårt att säga. Mycket handlar om vad som händer i framtiden. Detta både gällande politik och ekonomi i Sverige och i andra länder.  Men ser man bakåt är trenden tydlig. Allt fler vill till Stockholm och detta är den främsta orsaken till att priserna pressas uppåt. Är du säljare så har du ett läge att få bra betalt genom att börja med att använda tjänster som tar in mäklarofferter åt dig. 

Enligt en publikation från Länsstyrelsen (juni 2015) med rubriken ”Läget i Länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2015” har antalet personer som bor i Stockholm ökat med hela 180.000 personer bara på fem år. Detta motsvarar lika många som bor i två medelstora städer. Man förväntar sig att ökningen kommer att fortgå i samma takt fram till 2030. Nu ska här tilläggas att det inte bara handlar om personer som vill flytta in till staden utan att denna siffra även speglar hur många som föds i länet. Men inflyttningen är stor och förväntas alltså vara det även framöver. 

Enligt Länsstyrelsen skulle det därmed behövas 16000 nya bostäder – varje år. Ett första steg är det kraftigt ökade bostadsbyggandet som började 2014 vilket alltså skulle kunna minska trycket på befintliga bostäder något. Men samtidigt krävs det att byggnationerna också fortsätter under de kommande 15 åren i lika stor, om inte större, utsträckning.

Men trots nybyggda bostäder så visar det sig att allt fler har svårt att få bostad. Det kan låta något paradoxalt men handlar om att många har mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Med andra ord har de inte möjligheten att köpa utan behöver hyresrätter. Utbudet är här långt efter efterfrågan. Därmed kommer fler som egentligen varit ute efter hyresrätt möjligen att försöka hitta en bostadsrätt vilket skapar ett större tryck på bostadsrätterna.

En risk som Länsstyrelsen presenterar är att de 16000 nya bostäderna som behövs inte heller kommer att bli byggda. Detta då på grund av olika faktorer så som att det är skulle vara brist på planläggare eller att det skulle saknas byggarbetskraft.

Med tanke på att det är främst utbud och efterfrågan som styr priserna på bostäder ser det alltså ut som att priserna fortsätter uppåt. Här ska det läggas till att Riksbanken förutspår att den låga räntan kommer ligga på extremt låg nivå ett flertal år framöver. Därmed blir kostnaden för lånet mycket låg.

Även kommande amorteringskrav kan påverka priset uppåt. På lång sikt kan detta mycket väl sänka priserna något men enligt vissa mäklare är det stor chans att priserna ökar och detta speciellt under våren 2016. Detta eftersom amorteringskravet införs i maj och de som inte vill ”tvångsamortera” måste därmed låna till bostad före detta datum.

 

 

 

 

Previous
Gör ditt hus mer attraktivt
Next
Viktigt att ta hand om allt som rör flytten

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *